• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 179: Chỉ là đạo hữu
— QUẢNG CÁO —
Quá khứ, Lữ Chiết Toàn đến đây thỉnh giáo luận đạo, nhiều nhất bất quá lưu lại một ngày.

Sớm tới tìm, chạng vạng tối đi.

Lại Trần Khoáng bận tâm nàng là nữ tử, lại nhìn ra nàng bởi vì Thiên Mị chi Thể lòng có lo lắng, cho nên mỗi lần nhất định phải rộng mở cửa sân, tại dưới mái hiên hành lang trước khay trà, ngồi đối diện mà nói, chú ý một cái trong sạch, quang minh chính đại.

Nhưng lần này, hai người tại cửa sổ đóng chặt phòng sách. . . Chờ ròng rã bảy ngày.

Bởi vì « Phượng Cương Kinh » ở trong ghi lại song tu trình tự quá rườm rà, yêu cầu cũng mười phần khắc nghiệt, Trần Khoáng không thể không phối hợp với mỗi một bước, luyện tập không biết bao nhiêu lần, bảo đảm không có sơ hở nào, mới rốt cục tại ngày thứ ba thành công lấy thân làm đan lô, luyện hóa chân âm cùng chân dương, đổi lấy chân duyên cùng chân hống.

Mà trước đây ba ngày, Trần Khoáng đều tại cùng Lữ Chiết Toàn suy nghĩ nghiên cứu công pháp từng cái yếu điểm.

Nếu là giản yếu tường thuật tóm lược, trong đó đại khái li

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung=============Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Hùng Ca Đại Việt

Ta Tại Lê Sơ Làm Quân Phiệt

Phản Phái: Cưới Người Thực Vật Nữ Chính, Điên Cuồng Dán Dán

window.bookId = '118847'; window.chapterId = '16778209'; window.slug = 'cau-o-cao-vo-chong-chat-bi-dong'; window.chapter_index = '180'; window.latest_index = '16831570'; window.react = ''; window.ssrLoadingPage = 'chapter';window.chapterRes = {"data":{"_status":200,"_data":{"id":16778209,"index":180,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 179: Ch\u1ec9 l\u00e0 \u0111\u1ea1o h\u1eefu","word_count":1888,"view_count":22,"like_count":1,"updated_at":"28-09-2023 11:17:41","editor":"","content":"content","user_id":1000062,"unlock_price":0,"published_at":"2023-09-17 13:02:59","book_id":118847,"book_slug":"cau-o-cao-vo-chong-chat-bi-dong","book_name":"Tu\u1ef3 Ti\u1ec7n \u1ede Cao V\u00f5 Ch\u1ed3ng Ch\u1ea5t B\u1ecb \u0110\u1ed9ng","book_poster":{"default":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/cau-o-cao-vo-chong-chat-bi-dong\/default.jpg?1686753569","600":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/cau-o-cao-vo-chong-chat-bi-dong\/600.jpg?1686753569","300":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/cau-o-cao-vo-chong-chat-bi-dong\/300.jpg?1686753569","150":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/cau-o-cao-vo-chong-chat-bi-dong\/150.jpg?1686753569"},"book_cover":{"default":"https:\/\/fotograf-aatveit.com\/image\/1280x628.png?210923","1280":"https:\/\/fotograf-aatveit.com\/image\/1280x628.png?210923","640":"https:\/\/fotograf-aatveit.com\/image\/1280x628.png?210923","320":"https:\/\/fotograf-aatveit.com\/image\/1280x628.png?210923"},"book_cover_updated_at":null,"book_latest_chapter":16831570,"first_genre_name":"Ti\u00ean Hi\u1ec7p","author":"Nam Phong V\u1ecb T\u1eabn","adx_blocked":0,"book_note":"","book_block_comment":0,"book_vip":0,"book_hot":0,"previous_index":179,"next_index":181,"react":null,"log":"eyJpdiI6Ik9qalV1eBauGTeljks548BkTGwwU29yYmtEUEh1MldUSGc9PSIsInZhbHVlIjoiaE9XSGZWN1h3ZEtYQ291V2VWWktkdz09IiwibWFjIjoiNWUyMmY4YWVhNmZjODg3MjE3NDhkODFhOTcwMjc4MWUwNzc0ZjIwZmU5OWY3OTc3YmY3YzNlMjM0ZjhhNTNiMCJ9","lock_type":2,"user":{"id":1000062,"name":"Inoha","avatar":{"200":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/200.jpg","100":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/100.jpg","50":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/50.jpg"}}}}}; document.onkeyup = function (e) { switch (e.code) { case "ArrowLeft": switchChapter('prevChapter'); break; case "ArrowRight": switchChapter('nextChapter'); break; } }; function switchChapter(nav) { document.getElementById(nav).click(); } (function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'80e44433df6c04f9',t:'MTY5NTk5MDkzMS4wMDYwMDA='};_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/jsd/main.js',document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();pornvideosite shibarimagic7 daveandaLexis pestagonLLc funsexporno buy1more cigtrading sotayyhoc duranpubLishing eLaineradford spymgp fiLthythemovie mittenmachen icancaLL phiLipsimonthomas Lekmannphoto mpkatr redshirtfiLms wtpunited nitaaartsen ftcLass racewaypizza cuttertabLes wiLdponypubLishing wrestLegc