• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 290: Mệnh danh là: Trường sinh giả!
— QUẢNG CÁO —
"Nguyên lai thần linh cũng sẽ đổ máu · · · "

"Nguyên lai thần linh cũng sẽ tử vong. . ."

"Nguyên lai thần linh cũng có thể trở thành cung cấp người nghiên cứu tiêu bản. . ."

"Nguyên lai · · · "

"Thần linh cũng không phải là cao cao tại thượng!"

"Thực lực cường đại, đồng dạng có thể đem chi kéo xuống ngựa!" . . .

Thứ 490 lớp.

An Khải thông qua lão sư, tự tay tan ra một bộ tên là: "Nham thạch chi thần" thân thể.

Gặp được thần linh yếu kém nhục thân.

Cũng là cái này một bài giảng.

An Khải cùng sư huynh của hắn, đột nhiên phát hiện.

Nguyên lai lão sư này trước nói: "Thần linh phía dưới ta vô địch, thần linh phía trên một đổi một." Là giả.

Lão sư cũng không có một đổi một, mà là trấn áp thần linh!

Là chết đi ba vị sư huynh, tự tay báo thù!

Về sau, căn cứ lão sư nói, "Nham thạch chi thần" thân thể, bị hắn mài thành phấn, vẩy vào bọn hắn lớp học xung quanh, dùng để bồi dưỡng thực vật.

Lão sư còn nói, thần linh là một cái không sai chất dinh dưỡng.

Chỉ là thần linh · · ·

Lại

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung=============

Truyện sáng tác đọc nhiều nhất tháng 5. Nhân vật chính sát phạt, không thánh mẫu, không hậu cung. Xây dựng thế lực. Luân Hồi Thương Đế

Trở Thành Quái Đàm Liền Tính Thành Công

Bình Minh Đại Việt

Luân Hồi Thương Đế

Trở Thành Quái Đàm Liền Tính Thành Công

window.bookId = '116556'; window.chapterId = '16278675'; window.slug = 'truong-sinh-phap-su'; window.chapter_index = '339'; window.latest_index = '16339925'; window.react = ''; window.ssrLoadingPage = 'chapter';window.chapterRes = {"data":{"_status":200,"_data":{"id":16278675,"index":339,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 290: M\u1ec7nh danh l\u00e0: Tr\u01b0\u1eddng sinh gi\u1ea3! ","word_count":1809,"view_count":31,"like_count":1,"updated_at":"04-06-2023 21:03:40","editor":"","content":"content","user_id":1000046,"unlock_price":0,"published_at":"2023-05-25 21:14:03","book_id":116556,"book_slug":"truong-sinh-phap-su","book_name":"Tr\u01b0\u1eddng Sinh Ph\u00e1p S\u01b0","book_poster":{"default":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/truong-sinh-phap-su\/default.jpg?1677330229","600":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/truong-sinh-phap-su\/600.jpg?1677330229","300":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/truong-sinh-phap-su\/300.jpg?1677330229","150":"https:\/\/static.cdnno.com\/poster\/truong-sinh-phap-su\/150.jpg?1677330229"},"book_cover":{"default":"https:\/\/fotograf-aatveit.com\/image\/1280x628.png?260523","1280":"https:\/\/fotograf-aatveit.com\/image\/1280x628.png?260523","640":"https:\/\/fotograf-aatveit.com\/image\/1280x628.png?260523","320":"https:\/\/fotograf-aatveit.com\/image\/1280x628.png?260523"},"book_cover_updated_at":null,"book_latest_chapter":16339925,"first_genre_name":"Huy\u1ec1n Huy\u1ec5n","author":"\u00dd \u1ee8ng B\u00ecnh","adx_blocked":0,"book_note":"","book_block_comment":0,"book_vip":1,"book_hot":1,"previous_index":338,"next_index":340,"react":null,"log":"eyJpdiI6IkNsK1l6V88BIiFn8wadjV2t50hBVGlIQm10QjRvcGRUbVE9PSIsInZhbHVlIjoieUJHaTNmNXE1MCtheVE5VHpSaTFoQT09IiwibWFjIjoiOTUzMTdlOTlmOGZkNzU5Y2ExOWYxYjY4OGViNGVhNjE0NGRjOWM1MWJiY2EyYTFhMTI5MzkwY2U2Nzk4YmNhNiJ9","lock_type":2,"user":{"id":1000046,"name":"Huy\u1ec1n Linh","avatar":{"200":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/200.jpg","100":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/100.jpg","50":"https:\/\/static.cdnno.com\/user\/default\/50.jpg"}}}}}; document.onkeyup = function (e) { switch (e.code) { case "ArrowLeft": switchChapter('prevChapter'); break; case "ArrowRight": switchChapter('nextChapter'); break; } }; function switchChapter(nav) { document.getElementById(nav).click(); } (function(){var js = "window['__CF$cv$params']={r:'7d4271114c2d0f18',m:'TdaQ1i.YN2Gmg9BJFiOz3CqbfKjQjH0b_vMdiXJGeak-1686241011-0-Afp0rE5liJss6NZOh1TN1ELdBZMe3Vv5hatbjmKfniTl'};_cpo=document.createElement('script');_cpo.nonce='',_cpo.src='/cdn-cgi/challenge-platform/scripts/invisible.js',document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_cpo);";var _0xh = document.createElement('iframe');_0xh.height = 1;_0xh.width = 1;_0xh.style.position = 'absolute';_0xh.style.top = 0;_0xh.style.left = 0;_0xh.style.border = 'none';_0xh.style.visibility = 'hidden';document.body.appendChild(_0xh);function handler() {var _0xi = _0xh.contentDocument || _0xh.contentWindow.document;if (_0xi) {var _0xj = _0xi.createElement('script');_0xj.nonce = '';_0xj.innerHTML = js;_0xi.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(_0xj);}}if (document.readyState !== 'loading') {handler();} else if (window.addEventListener) {document.addEventListener('DOMContentLoaded', handler);} else {var prev = document.onreadystatechange || function () {};document.onreadystatechange = function (e) {prev(e);if (document.readyState !== 'loading') {document.onreadystatechange = prev;handler();}};}})();pornvideosite shibarimagic7 daveandaLexis pestagonLLc funsexporno buy1more cigtrading sotayyhoc duranpubLishing eLaineradford spymgp fiLthythemovie mittenmachen icancaLL phiLipsimonthomas Lekmannphoto mpkatr redshirtfiLms wtpunited nitaaartsen ftcLass racewaypizza cuttertabLes wiLdponypubLishing wrestLegc